17 852 00 36, 17 853 70 69, +48 511 638 822

Ubezpieczenia ERV

Zapewnij sobie beztroski odpoczynek dobierając odpowiednie ubezpieczenie na wakacje!

Zakup ubezpieczenia podróży ERV gwarantuje bezpieczny i spokojny wypoczynek.

Największe atuty ubezpieczeń turystycznych ERV to:

 • brak udziału własnego w kosztach leczenia,
 • ochrona już w wariancie podstawowym do 32 tygodnia ciąży,
 • dzięki własnej sieci placówek niezawodne assistance medyczne 24/7 w każdym miejscu na świecie,
 • ubezpieczenie bagażu podróżnego we wszystkich pakietach.

Wybierz rodzaj ubezpieczenia:

 • indywidualne
 • rodzinne
 • pakiet SKI i pakiet SPORT
 • grupowe
 • choroby przewlekłe
 • Foreign Visitors

Roczna polisa ERV jest idealnym rozwiązaniem na częste podróże!

Wyjeżdżasz ile chcesz i dokąd chcesz płacąc jedną składkę w ciągu roku! Nie ograniczamy ilości wyjazdów ani terytorium geograficznego.

Szeroki zakres ochrony w czterech pakietach do wyboru:

 • idealne dla osób często udających się w podróże zagraniczne w celach prywatnych oraz w ramach delegacji służbowych niezwiązanych z wykonywaniem pracy fizycznej,
 • nieograniczona liczba ubezpieczonych podróży w ciągu roku (maksymalna długość każdej z podróży do 40 dni),
 • całoroczny okres ochrony na wyjazdy na obszarze całego świata.

Zakres ubezpieczenia

SUMA UBEZPIECZENIA oraz górne limity odpowiedzialności

 

Tip

Tip Plus

Top

Top Plus

Koszty leczenia i transportu

20 000 EUR

40 000 EUR

75 000 EUR

150 000 EUR

NNW

20 000 PLN

28 000 PLN

40 000 PLN

50 000 PLN

Bagaż

800 PLN

1 200 PLN

2 000 PLN

4 000 PLN

Odpowiedzialność cywilna

 

 

100 000 EUR

200 000 EUR

Assistance medyczne

podstawowe

rozszerzone

pełne

pełne

 

Do każdego pakietu rocznego ERV możesz dokupić:

 • ubezpieczenie uprawiania sportów wysokiego ryzyka,
 • ubezpieczenie następstw chorób przewlekłych.

Spokój zagwarantowany również przed podróżą, czyli ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży. Uchroni Cię ono przed poniesieniem kosztów związanych z niespodziewanym anulowaniem wyjazdu.

Jeżeli z przyczyn losowych nie możesz wybrać się w zaplanowaną podróż, ERV zwróci Ci poniesione w związku z odwołaniem wyjazdu koszty.

Wykupując polisę możesz zarówno ubezpieczyć zakupione przez biuro podróży wakacje, samemu zorganizowany wypoczynek (np.: bilet samolotowy + apartament), lub też pojedyncze składniki wyjazdu (np.: sam bilet na transport lub sam pokój w hotelu).

Warianty ubezpieczenia Opis Suma ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia

Rezygnacja MAX 100

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem

max 20 000 PLN

 • impreza turystyczna,
 • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
 • apartament, hotel,
 • szkolenie, kurs

Rezygnacja MAX 100 + choroby przewlekłe

ubezpieczenie kosztów rezygnacji ze 100% zwrotem z rozszerzeniem zakresu o następstwa chorób przewlekłych

max 20 000 PLN

 • impreza turystyczna,
 • bilet lotniczy, autokarowy, promowy,
 • apartament, hotel,
 • szkolenie, kurs

 

 Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży można wykupić:

 • w dniu rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu jeżeli do wyjazdu pozostało mniej niż 30 dni,
 • do 7 dni od rezerwacji wycieczki/ biletu/ hotelu/ szkolenia/ kursu, jeżeli do wyjazdu pozostało więcej niż 30 dni.

 Powody rezygnacji objęte ubezpieczeniem ERV to:

 • śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie,
 • spowodowana zdarzeniem losowym lub przestępstwem szkoda w mieniu,
 • zwolnienie z pracy,
 • wyznaczenie daty rozpoczęcia stosunku pracy na czas planowanego wyjazdu, dla wcześniej bezrobotnego,
 • ciąża zagrożona lub jej powikłania,
 • kradzież dokumentów,
 • wyznaczenie daty egzaminu poprawkowego,

NNW – podróże krajowe 
Zapewniamy beztroskie podróżowanie na terenie całej Polski!

ERV oferuje podróżującym ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków na terenie Polski i w strefie przygranicznej państw sąsiadujących z Polską (pas do 30km w głąb kraju).

NNW  wariant I  wariant II  wariant III

Uszczerbek na zdrowiu

5 000 PLN

10 000 PLN

20 000 PLN

Śmierć

2 500 PLN

5 000 PLN

10 000 PLN

 

 Możliwość rozszerzenia odpowiedzialności ubezpieczyciela o:

 • bagaż,
 • uprawianie sportów wysokiego ryzyka,
 • uprawianie sportów ekstremalnych,
 • uprawianie sportów wyczynowych,
 • pakiet SKI,
 • pakiet SPORT.

Więcej na temat zakresu i sum ubezpieczenia dowiesz się klikając TUTAJ.

ERV proponuje specjalne zniżki dla:

 • grup 10 osobowych lub większych,
 • młodzieży do 18 roku życia lub osób uczących się do 24 roku życia.

Wybierasz się w podróż samochodem? Rozszerz zakres ochrony o ubezpieczenie Assistance Starter Auto.

We współpracy z Starter 24 przygotowaliśmy kompleksowy produkt, opiekujący się Tobą podczas podróżowania samochodem. Rozszerzenie Assistance Starter Auto – Comfort można dokupić do każdego ubezpieczenia krótkoterminowego w biurze podróży.

Assistance Starter Auto - Comfort zapewnia pomoc w przypadku:

 • unieruchomienia (np.: rozładowania akumulatora, problemów z alarmem, pęknięcia lub stłuczenia przedniej szyby, zatrzaśnięcia kluczyków, uszkodzenia stacyjki, przebicia opony, braku paliwa itd.),
 • wypadku (np.: kolizji z innym pojazdem, wypadnięcia z drogi, zakopania się w śniegu, piasku lub błocie, wywróceniu się pojazdu, potrącenia człowieka lub zwierzęcia itd.).

Przykładowe świadczenia:

 • naprawa na miejscu zdarzenia,
 • jeśli naprawa jest niemożliwa - holowanie do 100 km do wybranego warsztatu,
 • samochód zastępczy (na okres 2 lub 5 dni),
 • koszty powrotu Ubezpieczonego do miejsca zamieszkania lub koszty kontynuacji podróży do miejsca docelowego,
 • zakwaterowanie na okres naprawy (do 3 nocy),
 • usługi informacyjne (np.: udzielenie informacji o sposobie postępowania w razie zajścia wypadku ubezpieczeniowego oraz o zasadach spisywania oświadczenia powypadkowego, udzielenie informacji o numerach telefonów oraz adresach najbliższych warsztatów samochodowych, a na terenie Polski: szpitali, aptek, hoteli, moteli, stacji paliw, bankomatów).

Ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe powstałe na terytorium następujących państw: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Macedonia, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja (część europejska), Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Wysoka jakość usług Assistance Starter Auto poparta jest:

 • najwyższym wskaźnikiem 60% skutecznych napraw na drodze,
 • dużą grupą przeszkolonych mechaników,
 • samochodami serwisowymi wyposażonymi w specjalistyczne urządzenia diagnostyczne,
 • współpracą z ADAC i ARC Europe.
wstecz
Newsletter
Facebook